Základy kultivovaného mluveného projevu

Základy kultivovaného mluveného projevu

Kurz je zaměřen pro všechny ty, kteří chtějí kultivovat svůj projev, zbavit se zábran mluvit před publikem, odnaučit nevhodným nonverbálním projevům a dalším technikám spojeným s mluvou. Program povede zkušená tlumočnice, fonetička a pedagožka FF UK paní Kateřina Sitařová.

Více informací: Základy kultivovaného mluveného projevu

Lípy Vincence Zahradníka

Lípy Vincence Zahradníka

Lípy u kostela sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích byly vyhlášeny za památné stromy. Jmenují se podle vlasteneckého kněze Vincence Zahradníka a jejich vyhlášení proběhlo také u příležitosti 185. výročí jeho úmrtí.

Článek do místního Zpravodaje Zubrnic a Týniště
Památné stromy - Lípy Vincence Zahradníka  

Vytváření hliněné omítky se slaměnou řezankou

workshop

Radio Prague International

Farář, filozof a filantrop Vincenc Zahradník, Radio Prague International

https://deutsch.radio.cz

Slavnostní koncert česko-německé vzájemnosti

Slavnostní koncert 13. září od 15:00 u příležitosti obnovení kostela v Konojedech a 230. výročí narození faráře, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka

Pozvánka

LÉTO 2020

Instalace 3 didaktických obrazů ze života faráře Vincence Zahradníka.

Slavnostní setkání v Centru Vincence Zahradníka u příležitosti instalace 3 didaktických obrazů ze života faráře Vincence Zahradníka, který v letošním roce slaví své 230. narozeniny.