Prostory fary si lze v nejširším duchu odkazu Vincence Zahradníka pronajmout na setkání, oslavy a přednášky.
Od léta 2020 bude možné na faře Vincence Zahradníka i pobýt.